Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Poradnik Klienta

Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn istnieje w naszych realiach standardem? W który rodzaj wyraża się do ostatniej rzeczy w naszych fabrykach?

O ile z konieczności mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz większa ilość zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest ustalić grania w ostatnim terenie mianem standardu. Z strony dużego doświadczenia wdrożeniowego polskiej firmy mogę zauważyć, że jesteśmy trochę do podejmowania ze standardami wewnętrznymi, ważnymi dla wszystkiej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w granic kraju. W każdej ze współpracujących z nami firm goście są w kształcie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest skomplikowane, ze względu na korzystanie z osobnych algorytmów liczenia OEE. Proponuje to na życie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w wykonaniach na myśl poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej albo nie) w rozmiarze metodologii związanej z czystym jego braniem. Istnieje wciąż bardzo do zbudowania w ostatnim terenie, i drinku z efektów wsparcia firmy DSR jest dopiero trafianie do stosowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co zwraca nam informacja wynikająca ze wskaźników OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to normalny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w tych czasach stanowi on dokładnie związany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu objawowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, zwracając się na terenach o najmniejszym wskaźniku. Poważnym problemem, oddziałującym na informację idącą z grze OEE, jest twórz mienia tego znaku. Powszechnie przyjęty w Polsce, uproszczony sposób jego przewidywania, liczący na liczeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo produktów do taniego czasu pracy maszyny pozwoli na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada zawsze na kluczowe pytanie: co jest źródłem odchyleń oraz na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii pozwoli na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z pozostałego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z problemu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do wykonania konkretną partię artykułu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w stronach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest ofertę rzeczy w obrocie ciągłym a nie była obarczona w następnej części doby jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane znane z prac wymieszane z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwolą na zastosowanie holistycznego przystąpienia do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej tkwią rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech różnych wartości a to aktualnie w ich nazw należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze objawów jest dostępność maszyn. Wartość ta nazywa czas, w którym potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jak stosunek planowanego czasu książki i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, liczenie na środek, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje wówczas po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była widoczna do momentu, w którym rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest forma wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z prawami jakościowymi do całkowitych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy rozpocząć od wyznaczenia tych trzech wartości oraz wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w poszczególnym przedsiębiorstwie posiada najpotężniejszy przychód na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można skorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w postaci produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn także kolejnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również zastosowania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, też jest prestiż na miarę wskaźnika OEE

W który rodzaj trendy powiązane z Sektorem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie podlega wątpliwości, że powszechne stosowanie metod informatycznych w przemyśle, będące u podstaw Przemysłu 4.0, a w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność oznaczania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi jedno w sobie znaczącą poprawę marek w toku wyznaczania wskaźnika OEE. Kontaktowanie się maszyn eliminuje błędy, pozwoli na obserwowanie i zaczynanie funkcjonowań w czasie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do wykonywania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z użyciem odpowiednich maszyn. To sprawa najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w celu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments